مشاوره تضمین کیفیت و مجری تست‌های غیرمخرب

1403/02/03 03:50

پروژه بازرسی قطعات صنعتی

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

فاز 1 : کنترل آنالیز ترکیب شیمیایی، بازرسی و تست های لمینیشن مواد خام

فاز 2: بازرسی خط تولید قطعات صنعتی خاص و حساس

فاز 3:کنترل ابعاد و تست های غیر مخرب قطعات تولید شده

موقعیت جغرافیایی طرح:

کرمان ، شهرک صنعتی خضرا، خیابان نسیم شرقی

پیمانکار اصلی:

شرکت سورن پارت کیا

فعالیت های اجرایی طرح:

بازرسی مواد خام و خط تولید

بازرسی حین و بعد از تولید قطعات

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1399/۰۴/۰۹

بازه زمانی 1399 الی 1402